Abschnitt: 1 S157: 7.426 Lampertschwand, Blochberg
Abschnitt: 2 S158: 7.426 Lampertschwand, 7.408 Bärgarten, 7.410 Wengibrugg, 7.411 Oberhalb Wengibrugg
S2466: 7.411 Oberhalb Wengibrugg, 7.430 Rufnerwald, 7.406 Mittlerwängi Parkplatz, 7.405 Rossweidli Pkt 1185
Abschnitt: 3 S159: 7.410 Wengibrugg, 7.220 Oberhag
Abschnitt: 4 S160: 7.411 Oberhalb Wengibrugg, Schänerwiti
Abschnitt: 5 S161: 7.430 Rufnerwald, Kaltbrunner Hohwald