Abschnitt: 1 Bergweg S785: 6.623 Tscherlach, 6.674 Rüti
Abschnitt: 2 Bergweg S786: 6.686 Brüsnerholz, 6.658 Casälla, 6.685 Gräpplig
Abschnitt: 3 S789: 6.635 Berschis, 6.636 Pluder
Abschnitt: 4 S790: 6.633 Sägebrücke, 6.634 am Bach, St. Georgen - Brüge