Abschnitt: 1 S63: 7.104 Gufler, 7.126 Schluchen, 7.117 Matt
Abschnitt: 2 S64: 7.117 Matt, 7.258 Unterbütz, 7.020 Unterchäseren
Abschnitt: 3 Bergweg S65: 7.020 Unterchäseren, 7.021 Saumchengel
Abschnitt: 4 Bergweg S66: 7.021 Saumchengel, 7.019 Blaggenboden
Abschnitt: 5 S67: 7.019 Blaggenboden, 7.042 Hasebode