Abschnitt: 1 Bergweg S1297: 6.397 obere Chrüzbachbrücke, 6.391 Kalkofen, 6.370 Einstieg Gelbbergweg
Abschnitt: 2 S1298: 6.397 obere Chrüzbachbrücke, 6.365 Gauis, 6.372 Roter Herd Isig Brugg, 6.389 Staumauer Gigerwald
Abschnitt: 3 S1299: 6.372 Roter Herd Isig Brugg, 6.388 Gigerwald, 6.387 ob Gigerwald